måndag 8 mars 2010

Stoppa våldtäkter och...
Det är tragiskt att så mycket grymhet i världen drabbar kvinnor. Två förslag att backa upp på alla sätt i dagens media -den 8 mars på internationella kvinnodagen - är våld, övergrepp och våldtäkter under krig och satsningar på att minska antalet förlossningar med dödlig utgång för kvinnan, barnet, eller båda.
Förslaget i DN.se/debatt om att inrätta en kommission mot massvåldtäkter i väpnade konflikter är ett bra förslag. Det kan Sverige ta upp i EU och FN

...förlossningsdöd - Internationella kvinnodagen
Det andra förslaget finns också att läsa i dagens DN och handlar om RFSU:s kampanj mot mödradödlighet. Man blir mer än illa berörd av siffror som att i Niger dör en av sju gravida kvinnor, i Afghanistan en av åtta, i Sverige en av 17.400...Regeringen, oppositionen, Sverige, Gunilla Carlsson...Nu.

Frivilligt jämställdhetskontrakt för ökad jämställdhet
Fyra kvinnor från c,m,kd och fp föreslår i dag i SvD, svd.se/brannpunkt att privata, kommunala och statliga bolag skall uppmuntras att ingå frivilliga jämställdhetskontrakt med staten. Före4tag som skriver under kontrakten avger ett löfte om att verka för fler kvinnor i styrelserna. En bonus skulle kunna vara en morot. Bolag som lever upp till kontrakten skulle får göra ett extra skatteavdrag.
Visst,det är en möjlighet att gå fram morotsvägen. Men har det inte tagit väldigt lång tid redan.
Ok, ge bolagen några år men sedan är förslaget en lagreglering med kvotering...

Åsa Torstensson och regeringen vill öka resenärernas valfrihet
Öka konkurrensen i kollektivtrafiken, föreslår integrationsminister Åsa Torstensson på dagens SvD Brännpunkt , se ovan. Ett ökat utbud är bra men informationen måste öka för att resenärerna skall kunna se helheten. En särskild regional kollektivtrafikmyndighet kan vara svaret. Men ökar inte det byråkratin...eller?

För övrigt har framtids- och klimatberedningen nu enats om sitt förslag till ks och kf. En mycket positiv beredning där att partier, många skolelever och medborgare medverket. Ett stort medborgarmöte den 27 maj skall presentera och diskutera förslagen...

Inga kommentarer: