onsdag 14 april 2010

Statsministerkandidat - kan få uppmärksamhet på vad som helst
Trots ett närmast budskapstomt besked går det att få uppmärksamhet när man är statsministerkandidat. Vem säger nei till fler jobb, bättre utbildning, mninskad fattigdom och färre socialbidrag. Inget parti. Men inte ett ord om hur det skall gå till. Hur skall man skapa jobben om kan skall höja skatterna som alla tre oppopsitionspartierna vill med höjd bensinskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, höjd skatt på arbete och friår. Var finns politiken för att skapa jobben?
Att presentera gamla s-ministrar som nya ger ett falskt intryck att det bara är s som bestämmer. Den tiden är förbi...även om s sitter i regeringen.

Nej, något styre med vänstern har inte diskuterats i Värmdöcentern
Något styre med vänstern som centern skulle välkomna, enligt Mitt i Värmdö, har inte diskuterats i Värmdöcentern. Uttalandena från herrar Mårtensson och Paulsen får stå för dem själva. Centern har en överenskommelse med Allians för Värmdö som vi utgår ifrån att vi skall hålla. Centern håller ingångna avtal.
Att vi skall driva centerpolitik det diskuterade vi på en Ålandsresa på långfredagen där vi fick sex fulla blädderblocksark med oss hem om befolkningsökningen, miljön, trafiken, jobben, skolan och situationen för ungdomar och äldre. Något samarbete med vänstern diskuterades inte. På kretsmötet häromdagen var inte frågan om samarbete uppe till någon diskussion.
Centermedlemmar blir upprörda över att få läsa detta i media innan frågan diskuterats i kretsen. Så gör man inte. Brist på respekt, öppenhet och transparans.

För övrigt skall jag nu in till Tekniska högskolan, KTH och som ordförande i KOMPASS medverka i invigningen av spårbilsutställningen Via Academica...ett steg närmare en pilotbana.

Inga kommentarer: