tisdag 27 april 2010

Lite tåg för pengarna
säger DN www.dn.se om oppositionens satsning på höghastighetståg. CO2 utsläppen minskar med bara 0.3 procent, enligt KTH. Fartvarnare på alla lastbilar skulle minska utsläppen lika mycket och kosta bara 50 miljoner. Finansieringen är osäker och riskabel, säger Infrastrukturminister Åsa Torstensson i morgonsoffan i en debatt med Mp:s Peter Eriksson. Lån på hälften, eller 54 mdr, är inte seriöst, säger hon. Kilometerskatten skall ge 4 mdr per år säger Mp. Den kan ge 1 mrd, säger Anders Borg. Vad där alternativet? Vad kan man få för 120 mdr i bättre trafik, ökad kollektivtrafik och minskade utsläpp? Det är frågan.

Ja, det är rätt med höghastighetståg - men...inte ett ord om spårbilar
Det är rätt med höghastighetståg. Kontinenten som Frankrke och Spanien har kommit längre. Men finansieringen måste vara klar, oseriositeten och populismen lyser igenom. De minskade utsläppen är låga. Här krävs ärlighet och sanning, inte lögner och falska påståenden.
Undermåligt underlag blir slutsatsen.
Men ändå en seger för förslagsställaren. Det är en vision, man ser framåt, man vill något stort, man vågar och man har ambitioner som skapar vibrationer. Det är det som vinner i längden...
Men, varför inte ett ord om spårbilar? 12o mdr kr skulle ge 170 mil spårbilar där trängseln är som störst...

120 mrdr till tåg och 12 mdr till välfärden
Ja, så är det. På www.svd.se Brännpunkt skriver oppositionen att den vill satsa 12 mdr (under två år) mer på välfärden i sin budget än regeringen. Det är en tiondel mer på välfärden jämfört med tågen...Regeringen har satsat 17 mdr i år 2010 och höjer det generella statsbidraget med 5 mdr. Tror nog att Anders Borg har en slant kvar längre fram i valrörelsen också. Ingen storsatsning att skryta med från oppositionen alltså...

Alliansen i Värmdö förbättrar skolan, ekonomin, kosten och energin...
Alliansen kommer på kommunstyrelsen den 12 maj att sätta till resurser för att genomlysa bristerna i betygsfrågan och oron i Värmdös skolor. På Fullmäktigemötet nu på onsdag antas en financpolocy för kommunens stora låneskuld som skall minska kostnaderna, en upphandlingspolicy för att köpa in effektivare och miljösmartare och en kostpolicy för att bl a kunna köpa närodlat. En energi- och klimatpolicy är upp till beslut liksom Framtids- och klimatberedningens långsiktiga förslag om ett uthålligt Värmdö.
Sommarjobb för 100 ungdomar och en utredning om stärkt trygghet i Värmdö...Förbättringar.

För övrigt håller jag på med frågor till den årliga frågeorienteringen för Hemmestakören i Värmdös skogar på Valborg...före firandetInga kommentarer: