fredag 9 april 2010

Måste skatten höjas för att behålla välfärden?
Nej det tror jag inte. Men det är vad en politikergrupp inom SKL, Sveriges kommuner och landsting kommit fram till i en utredning. Fram till 2035 kommer kommulskatten att behöva höjas med 13 kronor för att behålla dagens välfärd, främst på grund av den växande andelen pensionärer. Alla sju partier i gruppen är överens om att kostnaden för välfärden måste tillåtas växa, men man är inte överens om hur den skall betalas.
Själv tror jag inte skatten kan höjas så mycket. Det kommer att handla om en kombination av olika åtgärder som ökade avgifter, för t.ex tilläggstjänster inom äldreomsorgen. Fler försäkringslösningar alltså privata försäkringar, fler arbetaede timmar, ökad effektivitet och kanske någon skattehöjning måste till.

Ägarlägenheter kommer - men kräver tålamod
Introduktionen av ägarlägenheter har inte blivit någon succé. Ett år efter genomförandet finns bara 50 lägenheter. Osäkerheter kring bankernas finansiering och försäkringsfrågor ligger bakom. Vad äger samfälligheten och vad äger lägenhetsinnehavaren, t.ex?. Men ägarlägenheter kommer. Lös de praktiska och ekonomiska frågorna och intressetet kommer att öka. Och det är en reform värd att kämpa för.

Snabbgående pendelbåtar i Göteborg också något för Värmdö
Så har vi då kommit hem, vi i Waxholmsbolagets styrelse som tillsammans med ledande tjänstemän träffat Styrsöbolaget och Västtrafiken i Göteborg och åkt med, lyssnat på och diskuterat deras nya snabbfärjor. Det handlar om pendelbåtstrafik till öar som Brännö, Styrsö och Donsö. Lätta och miljövänliga kolfiberkatamaraner som gör uppemot 30 knop. Det är precis sådana pendelbåtar eller "sjöbussar" som vi i centerpartiet föreslagit skall introduceras också i Värmdö, t.ex från Gustavsberg in mot Stockholm. Låt oss pröva. Kan Göteborg så kan väl vi.

För övrigt så har Sonja och jag varit hemma hos Stoffe och Stina och ätit en god middag och pratat lite om hur man skall få arbetsliv och vardag att gå ihop...

Inga kommentarer: