fredag 23 april 2010

S-problem om folkomröstning
Folkomröstning är en demokratisk väg att lösa politiska konflikter om det finns ett tryck underifrån från folkdjupet. Det gör det inte i fråga om Förbifarten. Det är en folkomröstning uppifrån och utifrån intgernpolitiska problem i en opposition. Den kommer också utifrån i konstitutionell bemärkelse. Skall verkligen riksdag och regering besluta om att en folkomröstning skall hållas i en del av Sverige? Borde inte det beslutas i den del av Sverige som folkomröstningen omfattar, dvs Stockholmsregionen och kommunerna där? Vart tog det kommunala självstyret vägen? Lite moteld från bloggene i går.

Folkomröstningen kräver lagändring?
Det säger i alla fall den tidigare socialdemokratiske talmannen Björn von Sydow. En eller båda av folkomröstningslagen och lagen om kommunala folkoröstningar måste ändras. Folkomröstningen strider mot andan i den nya grundlagen, säger professorn i konstitutionell rätt Joakim Nergelius i DN i dag.
Hur som helst. Miljöpartiet och vänstern har åter styrt och socialdemokraterna får problem, som Karin Jämtin mot finansborgararådet Sten Nordin i går. Hur går det för s i Stockholsregionen? Var det inte där man skulle ta tillbaka röster? Fastighetsskatt, rut och rot, förmögenhetsskatt, fiffel med folkomrösatningar...

Maud Olofsson gör rätt om flygstöd
Tycker att regeringen och Maud Olofsson landat bra -lyssna på skämtet- i frågan om flytstöd efter vulkankrisen. På samma sätt som regeringen gav stöd till verkstads- och bilindustrin under finanskrisen bör flygbolagen få uppskov med start- och landningsavgifter. Tror nog att de flesta länder kommer att göra likadant.

För övrigt skall jag nu iväg till en tvådagaskonferens inför valet för "toppkandidater" i centern. De här frågorna kommer säkert upp...

Inga kommentarer: