fredag 16 april 2010

Naturen slår tillbaka från Eyjafjallajökull
Det är nästan så att man tänker så när askmolnet från den isländska vulkanen stoppar den "utvecklade" världens självklara rätt att röra sig på, under, över och utanför jorden.
I Sverige och i hela nordeuropa står flyget mer eller mindre still, lamslaget av ett vulkanutbrott. Man vill inte tro att det har något samband med hur vi umgås med vår jord, men det är ju inte förbjudet att fundera...

"Sträng finansminister"
skriver Dagens nyheter på ledarplats www.dn.se i dag i en fyndig rubrik som skall få oss att se Anders Borg som dagens upplaga av vår gamle finansminister Gunnar Sträng. Och det ligger något i det. Sträng var också hushållare och folkligt populär, precis som Anders Borg.
Det ser också ut som Anders Borg håller inne med reformer till senare...Kanske rör det sig om 30, 40 mdr kronor som kommer vid lämpligare tidpunkt i valrörelsen om pensionärer, barnfamiljer, ensamstående mammor och välfärdens kärnor i kommuner och landsting.
Hur man än ser på Borg så lever i alla fall Östros upp till sin roll som Alliansens bäste
valarbetare...ständigt missnöjd med allt ger ingen respekt.

Vi måste göra något åt Värmdös skolor
Bristande kvalitet, oro i och mellan skolbänkarna och betygsinflation som slår tillbaka på våra elever i gymnasiet måste göras något åt. Vi måste från Alliansen ta tag i skolfrågorna och se till att alla elever får god utbildning och rättvisa betyg. Vi måste genomlysa hela skolsituationen i Värmdö utifrån ledarskap, ansvar, kunskap och kvalitet. Tillsätt en utomstående utredare som får gå igenom verkligheten med politiker, tjänstemän och rektorer. Varför inte ta råd från Skolverket som väl varit med om sådana här problem förut?

För övrigt har jag lovat att ta hand om Emma, Sara och Hanna några dagar på annan ort och
åker iväg efter länscenterns stämma i morgon...

Inga kommentarer: