onsdag 28 april 2010

Maria Wetterstrand regerar vidare
Första sidan på DN www.dn.se är helbild på vår nya fantompolitiker Maria Wetterstrand. På sid 8 i tidningen kommer en ny ansiktsbild på hela sidan. Förslaget hon presenterar är de rödgrönas höjda miljöskatter. Det är ett mycket tacksamt budskap från för Maria. Det stärker henne och mp ytterligare på s och Mona Sahlins bekostnad.
Förslagen då. Ja måttliga, riktigt återhållsamma tycker jag. Från två kronor bensinskatt till 49 öre i två omgångar, skatt på "övervinsterna" i elbolagen och kilometerskatten. Lätt att förstå och förklara, inte minst övervinsterna i Vattenfall, Fortum och Eon. Totalat 11 mdr kronor. Poäng igen.

Nej till köttklister
Vi skall inte manipulera med nya tillsatser i maten. Även om det inte bedöms som hälsofarligt är det att lura oss konsumenter. Bra att jordbruksminister Eskil Erlandsson tycks ha ändar sig och nu ställer sig bakom EU-utskottets nej till trombin. Lena Ek har drivit nej-linjen från början.

Centern får starkt gehör i Värmdös nya översiktsplan
Centerpartiet med Lars Alenfalk, jag själv, Annette m fl har sedan förra valet hårt drivit linjen att utbyggnaden i Värmdö skall ske i och runt befintliga centrumområden som Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Djurö och Stavsnäs och inte i Norra Värmdö och andra glesbygdsområden. Vi vill heller inte att förnyelseområdena, dit VA-nu dras, skall förtätas så att områdenas karaktär förändras. Styckning skall inte tillåtas. Det är precis vad som nu står i förslaget till ny översiktsplan. Bravo.

För övrigt skall jag just gå till en ny dag med genomgång av ett nytt avsnitt om bebyggelse i översiktsplanen.

Inga kommentarer: