lördag 10 april 2010

Folkomrösta om EMU?

Pressmeddelande 2010-04-10
Hans Lindqvist, 070/ 5485819
Ordf i Centerns EU-kritiska Nätverk


-Vart har Jan Björklund och Carl B Hamilton tagit vägen? Varför hörs inga krav på en ny folkomröstning om EMU längre?
-Det kanske vore an alldeles utmärkt idé att genomföra en sådan under hösten nu när opinionen är starkare mot EMU än någonsin. Eller vad säger folkpartiet?

Det frågar jag i ett pressmeddelande i dag i samband med den opinionsmätning som Demoskop genomfört som visar att 55 procent skulle rösta nej till euron i dag och bara 37 procent ja.
Opinionen ser ju vad som händer med euron som nu är i en svår kris med Greklands ekonomiska haveri. Gerkland har fuskat med statistik om sin ekonomi och EU:s sk stabiliseringspakt, som skulle se till att inte budgetuderskott och statsskuld växte i EU-länderna, har totalt misslyckats. Under den närmaste månaden måste Grekland låna hundra miljarder kronor för att täcka underskotten i den grekiska statsbudgeten. Grekerna själva börjar ta ut sina pengar från landets banker, räntorna stiger, marknaderna skakar och euron försvagas.
-Det är trist att få rätt, men skillnaderna i ekonomier är för stora och det går inte att ha en gemensam penningspolitik i EU om också inte skatter och finanspolitik är gemensam.
-Och det är precis vad vi nu står inför i EU.
-Nu diskuteras på fullt allvar en avgift på transaktioner över gränserna, en sorts EU-moms, som euroländerna eller kanske EU-länderna skall betala. Då är vi så nära den EU-skatt man kan komma, vilket ja-sidan under folkomröstningen mom euron kategiriskt förnekade aldrig skulle bli verklighet.
-Då är det kanske dags att folkomrösta om EMU igen, om vi ska behålla kronan eller gå in i den havererade euron och betala EU-skatt?
-Efter nej i den folkomröstningen är frågan avgjord för all framtid.

För övrigt skall jag nu skriva den årliga ingbudan till Hemmestakören att komma till oss och fira Valborg. Frågan är bara vad vi skall klä ut oss till i år....

Inga kommentarer: