måndag 19 april 2010

Valrörelsen -en tävling om nyckelgrupper
Tycker att inledningen på valrörelsen handlar för mycket om att täppa till luckor som uppkommit gentemot olika nyckelgrupper i valrörelsen. Det handlar om extraresurser till barnfamiljer,ensamstående och pensisonärer. Jag tror att valrörelsen skulle vinna på mer av lite nyare grepp. Socialdemokraterna och Mona Sahlin presenterar sig som förnyare - och en nyhet har hom med s,v,mp-samarbetet - men i innehåll är det mesta gammalt s-gods, hittills, och 7-8 gamla Personministrar.
Mer av berättelser, visioner och om framtidslandet i den globaliserade världen. Det gäller också mitt eget parti, centern som ofta har bra konkreta förslag men ingen tillräckligt attrakativ berättelse och vision om varför...

Moderaterna skulle vinna på total öppenhet om valfusket
Just nu är det moderaterna som har problem med valfusk och polisanmälningar. Alla skulle vinna på total öppenhet om frågor kring nomineringar, internomröstningar och partipengar. Det svenska valsystemet, väljarna och demokratian skulle bli de stora vinnarna.

För övrigt skall jag nu gå en promenadrunda med Sara och Hanna igen...Mitt nya uppdrag.

Inga kommentarer: