söndag 4 april 2010

Staten och kapitalet - nya fonder för uthållig utveckling
Det är en utmärkt idé i den kapital,-fack och myndighetsöverskridande artikeln som i dag finns på http://dn.se. Där föreslår bland andra Marcus Wallenberg, ordf i SEB, Stefan Löfven, ordf för IF Metall och Christina Lugnet, generaldirektör för det nya Tillväxtverket en kraftig injektion med nytt riskkapital. Staten föreslås satsa 5 mdr och samarbeta med nationellt och internationellt kapaital för att få in minst det dubbla för investeringar för framtiden i ny teknik, och uthållig utveckling. Sverige och världen behöver nya innovativa miljö- och tillväxtföretag och ett brett samarbete av detta slag är bara win-win. Ta bollen regeringen...Maud ligger närmast.

Från sjukvård till friskvård - från sjukfrånvaro till frisknärvaro
Jag står som första namn på centerns landstingslista i valkrets ost. En fråga som jag verkligen vill driva i landstingsvalet där hälso- och friskvård. Mer av vardsgsrutiner med motion, kost, sömn och sociala frågor kring arbete och fritid kan kraftigt öka frisknärvaron på arbetet och i vardagen. Balans i livet med arbete, familj, kultur, musik, grann- och vänkontakter låter kanske långt från vad landstinget skall syssla med, men det finns mycket forskning som visar vilken betydelse ett positivt livsmönster och regelbundna hälsokontroller har för att minska sjukvården - både för den enskilde och för samhället. Här måste vi samarbeta mera mellan kommuner, landsting, närings- och föreningslivet.

Valet -landet - landstinget - Värmdö
Uppladdnigen pågår för fullt. När granskning och jämförelser ökar kommer den röd-gröna oppositionen att få problem och regeringen kommer att bli återvald. Allt under förutsättning att ingen skandal eller något valhaveri inträffar.
På regional nivå sker samma sak. Den nu sittande Alliansen blir omvald. Landstinget är det mest börtglömda valet och de flesta röstar som på riks.

I Värmdö
blir det detsamma. Vid förra valet hade Allianspartierna 53 procent av rösterna i kommunvalet och 56 i riksdagsvalet. Inflyttnigen till Vörmdö har inte gynnat oppositionen. Trots "vissa svårigheter" blir det en borgerlig majoritet. Men egentligen är det mindre av block och mer av samarbete som behövs på alla nivåer...

För övrigt skall jag nu åka och spela tennis med Micke och kanske vinna...

Inga kommentarer: