måndag 12 april 2010

Bra förslag från Alliansen om yrkeslegitimation för lärare
Läraryrket måste uppvärderas eller värderas utifrån det många engagerade lärare redan gör.
I den andan föreslår Alliansregeringen i vårpropositionen att läraryrket skall kvalitetssäkras med en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. Bara de med legitimation skall få fast anställning som lärare. För legitimation behövs antingen lärarexamen eller annan akademisk utbildning med praktik och pedaogik.
Utmärkt förslag. Skolan är barnens, ungdomarnas och därmed vår gemensamma framtid. Vi måste satsa på den och lyfta upp den föreslår de fyra partiledarna i Alliansen. Bra.
Det gäller också i kommunerna, inte minst i Värmdö, där vi måste vara beredd att visa samma ambition.

Klimat-, miljö- energi. Framtids- och klimatberedningen presenteras i Värmdö
Ett fantastiskt roligt och engagerande arbete med Carin Blomberg, Lars Fladvad och flera andra tjänstemän i kommunen, ledamöter i beredningen, skolelever, seminariedeltagare och mängder med medborgardialoger går nu mot mål. Som ordförande känns det som ett stort privilegium att ha fått leda ett sådant arbete.
I plan för hållbar utveckling lägger vi fram ramarna utifrån Vision 2030 om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med stärkt samhällsplanering, politiska beslut, information och aktivt miljöarbete föreslås olika inriktningsmål. Nämnder och bolag skall, inom sina ansvarsområden, fylla målen utifrån miljötips från medborgarna och mängder med förslag i beredningen. Uppe på ks nu på onsdag.

Ett av medlen för Framtidsplaneringen är översiktsplanen (Öp)
som diskuteredes i dag på ytterligare ett av många heldagsmöten. Mycket glädjande följer Öp:n visonen för Värmdö 2030. I stor enighet ställer de flesta upp på den linje som Värmdöcentern drivit länge att kommunen skall förtätas utifrån befintliga centrumområden, Gustavsberg, Brunn, Hemmesta, Djurö och Stavsnäs. Norra Värmdö,Östra Ingarö och glesbygds- och fritidshusområden skall inte exploateras med styckningar och nya detaljplaner. VA skall byggas ut i förändringsområdena men Värmdö kommun skall trots ökad inflyttning behålla sin nuvarande karakatär. Lysande.

För övrigt skall jag nu gå på kretsmöte och informera om dessa positiva frågor.

Inga kommentarer: