tisdag 20 april 2010

Fördärva inte tanken med trängselskatten
För sådär tio år sedan skrev jag en motion till centerpartiet i Stockholms om miljöavgift för bilar i innerstaden. Jag hade tagit upp frågan redan när jag var distrtiktsordförande men tiden var inte mogen. Den var inte mogen när motionen skrevs heller, utan avslogs på stämman. Några år senare vänder länscentern under Kerstin Lundgren och centerpartiet driver frågan om trängselavgifter. Bilisterna skall betala en avgift till regionen för minskad tränsel, kortare köer och förbättrad miljö. Tanken var att pengarna skulle gå tillbaka till regionen för satsningar på förbättrad kollektivtrafik.
Snälla Anders Borg och Maud Olofsson fördärva inte trängselskatten till en centraliserad statlig finansieringsreform.

Darriga opinionsmätningar - men rödgrönt övertag
Man blir lite förvånad över spridningen i opinionsmätningar inför valet. En "hemlig" mätning från FSI, Forskningsgruppen mför Samhälls -och Informationsstudier(kunde man inte kommit på ett kortare namn) har i en mätning kommit fram till en förkrossande ledning för oppositionen med 32 mot 41 och hela 27 procent osäkra. I andra mätningar är det en mindre men ändå tydlig rödgrön ledning.

Det är inte "poccenten",
siffrorna, vallöftena och konsekvensen i politiken som är Alliansens svaghet. Inte jobben heller som nu kommer att öka under våren, sommaren. Det är visionen, berättelsen som saknas, liksom empatin eller bristen på empati och beskrivningen av framtidens samhälle. Se t.ex Miljöpartiets debattartikel i Expressen i går www.expressen.se av reggaestjärnan Carl-Martin "Sture" Vikingsson, Mp-kandidat i valet. Han ger inte ett enda löfte, men skriver om konsumtionssamhällets livshotande följder för framtida generationer...

För övrigt ska jag nu på med skidorna upp till Hovärkens topp.... och ner igen..

Inga kommentarer: