söndag 16 september 2012

EUron har skapat ett delat EUropa, nord-syd, rika-fattiga, förmyndare-omyndiga, överskottsländer-underskottsländer, långivare- låntagare
Det är ingen vacker facit euron har erbjudit. Låntagarländerna har lämnat sina gamla valutor och lånat i euro, en valuta de inte kontrollerar. Räntorna ökar. EU, ECB, och Tyskland bestämmer över dem och folket får betala med sänkt lön, hög arbetslöshet, sparprogram och minskat välstånd.
De kan inte själva ta sig ur krisen med devalveringar. De tvingas ta order från EU.

Hur länge kan detta fortgå?
När sedlar trycks av ECB och lånen ökar, så ökar inflationen. Och då... Hur var det på 30-talet...?
Men nu är det Tyskland som är starkt och tar över hela EU och högste byråkraten Barroso vill ha en federation, ett EUropas Förenta Stater.  Ta ett gemensamt beslut om att upplösa hela euron, med åtgärder, tidsplan och insatser för att återskapa framtidstron. En femårsplan med en sådan inriktning kan rädda Europasamarbetet.

Ettårsutbildning på gymnasiet - nja, om man kan läsa vidare senare
Björklund ångar vidare. Ingen ro i skolan inte. Det är det största problemet. De 20-30 procent som riskerar hoppa av gymnasiet ska erbjudas ett eller tvååriga gymnasieutbildningar. Alla vill inte läsa på högskolan. Där har Björklund rätt...

 ..Men, man måste kunna ha möjlighet att göra det senare
utan för mycket krångel. S vill att de som hopar av gymnasiet ska  utbildningskontrakt som tvingar dem att läsa på gymnasiet för att få a-kassa och socialbidrag. Lyssna. Först ska man se på när människor hoppas av.Sedan ska man tvinga på dem att läsa det man inte ville och så ska samhället ge dem socialbidrag och a-kassa. Det räcker att läsa detta för att förstå hur vansi.....dumt......är.

För övrigt ska jag nu läsa landstingshandlingar till Landstinget på tisdag

Inga kommentarer: