söndag 30 september 2012

Socialdemokraterna:  Läxhjälp i skolan, både bra och dåligt
Det är ett väntat drag från ( S ) att alla ska kunna få läxhjälp, "Det ska inte avgöras av vilka resurser en elevs föräldrar har", som Mikael Damberg och Ibrahim Baylan skriver i dag på www.dn.se/debatt
Det är rätt tänkt, men..är det rätt att läxor ska läsas i skolan. Det är inte tanken med att göra "sin hemläxa". Vissa, med mer behov av stöd ska gå längre i skolan, varje dag...eller. De duktiga eleverna får gå ut och spela fotboll... De dåliga pekas ut...
Nej, ge ett samhällsstöd till läxhjälp så att alla som vill kan få det i hemmet.

Torka, översvämningar, stormar, smälta isar, onormala köldhål och värmeböljor - klimatet
Det är en tragisk läsning i www.dn.se i dag men världen har hittills "misslyckats radikalt" med att minska utsläppen, som den mycket kunnige professorn Christian Azar skriver. Miljöpartiets "klimatpaket" i budgeten är åt rätt håll...Och Centern..?

Mp: 3 mdr mer till äldreomsorgen i kommunerna
Det är rätt samhällsområde. Opinionen och skandalerna med Carema driver på. Ökad bemanning, förkortning av arbetstiden och kompetensutveckling av personalen är vad Mp pekar ut. Men pengarna ska inte öronmärkas? Ska kommunerna söka pengar eller ska de bara delas ut, eller...?

Värmdöcenterns budgetförslag:
Kooperativ vindkraft, solceller, båtpendling, fler cykelparkeringar vid busshållplatser  och ökad andel kollektivresenärer i centerns budgetförslag

För övrigt var Sara och Hanna här i går och byggde lego, läste bok, åt melon, nektariner, plommon, persikor och...till pappa Micke och Emma kom och hämtade.

Inga kommentarer: