torsdag 6 september 2012

ECB och Riksbanken:  ECB ska rädda den havererade euron till varje pris.
Jag är inte glad över att en europeisk centralbank finns överhuvudtaget. Nu finns euron och nu finns ECB och den måste göra allt för att rädda det man en gång införde: euron. Det blir till priset av att den tyska linjen om inflationsbekämpning som erfarenheterna från 30-talet gav dem ges upp. Det förändrar hela ekonomin i EUropa. Om inte pengarna räcker. Ska ECB låta tryckpressarna göra nya. Tills inflationen börjar....

Riksbanken ska sänka räntan för att minska arbetslösheten
I Sverige tar Riksbanken på förmiddagen beslut om räntan ska sänkas- ja eller nej. Räntan ska sänkas och trycket är oerhört hårt. Kan inte minnas att det varit så samlat och tydligt någon gång sedan Stefan Ingves tog över som riks bankschef. Han ska inte lyda order, men han ska lyssna... och vad hör han?

Sverige behöver fler internationella studenter och fler svenskar som studerar utomlands
Jag tycker regeringen ska göra allt för att få hit fler utländska studenter. Det var fel att ta bort de fria studierna för några år sedan. Antalet utländska studenter vid universiteten har minskat med 90 procent. Och låt alla universitet och högskolor i hela landet utvecklas och få forskningsresurser. Lyssna också på vad forskarna skriver i dag i www.dn.se/debatt om att underlätta för forskare att komma och stanna i Sverige.

Värmdöcentern kräver folkomröstning om broavgifter på Skurubron
Blir det så att regeringen och tullavgiftsutredningen föreslår broavgifter på Skurubron kräver vi att värmdöborna får säga ja eller nej.Det är en demokratisk rättighet. Ska vi betala både broavgifter på kanske 10-15 kronor och höjda trängselavgiftger på kanske 20-40 kronor för att komma in till Stockholm?

För övrigt ska jag nu in till Mälardalsrådets näringslivsutskott och diskutera jobb och framtid i Mälardalsregionen. Ska Stockholm fortsätta att växa och växa....och landsbygden...?


Inga kommentarer: