lördag 22 september 2012

Nu ger jag mig av till Uppsala
och träffar där centerns kommunalråd Stefan Hanna som kommer att hålla i mötet med kommunen, Landstinget som trafikhuvudman, fastighetsägare runt spårbilsbanan, Akademiska sjukhuset, Trafikverket, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Vattenfall, Chalmers, Innovatum från Trollhättan, Universitetet, Akademiska Hus, ledamöter i KOMPASS-styrelsen och  Vectus.  Vi ska gå igenom hela läget för spårbilsbanan från Centralstationen upp mot Akademiska sjukhuset. Vi ska promenera efter banan och åka med Vectus testbana.

Landstinget är nu också på banan...
Det har varit lite segt med att få besked från landstinget men mitt under Berlinkonferensen fick vi det positiva budskapet att Uppsala läns landsting ställer upp men avvaktar med insatsen för finansiering.
Nu går vi in med EU- ansökan till ELENA som kommer att ta upp mot ett halavår, men sedan tror jag...Roligt

För övrigt blir det nu bussen in till T-centralen och vidare....

Inga kommentarer: