tisdag 18 september 2012

I morgon åker jag till spårbilskonferensen i Berlin, den 6:e i ordningen och jag ser vilken snabb utveckling spårbilen haft i världen sedan vi startade. Nu arbetar vi för högtryck för en pilotbana i Sverige. Jag vet att Spårbilen kommer.

Spårbilen kommer – Stor spårbilskonferens i Berlin 19-20 september

 
Det senaste årets kraftiga expansion inom spårbilsvärlden är dramatisk. En kort lista: Morgantown I USA satsar bortåt en miljard på att
uppdatera det mycket lyckade systemet med bättre kontrollsystem,
effektivare vagnar, mer kapacitet och högre komfort.


           I Indien har nu två separata projekt påbörjats: Ett i Amritsar, ett i Triviandrum. På Heathrow i London, vars bana invigdes för ett år sedan, har nästa etapp med att expandera systemet till fler terminaler och parkeringar påbörjats.

Stora spelare som TATA i Indien, Bombardier i
Europa, metrobolag (liknande SL i Stockholm) från Malaysia och
Singapore tar nu den nya tekniken på fullt allvar. De skickar tunga namn till dern 6:e spårbilskonferensen i Berlin den 19-20 september.

Tidigare i år har vi sett nya aktiviteter i Silicon Valley med Google i täten för ett spårtaxiprojekt för personal och kunder. Staden San Jose i Calformien har hittills satsat över 15 miljoner i utredningar och mycket seriösa studier där spårbilen blir matarbanor till höghastighetståg.  

I Sverige är ett 15-tal komuner med i Nätverket för spårbilar – KOMPASS-där Uppsala ligger nära för en pilotbana. Vi har två seriösa leverantörer - en med en färdig produkt och en som kommit relativt långt i utvecklingen. Dessa är Vectus i Uppsala och Beamways i Linköping. Spårbilen är 7-8 gånger billigare än T-bana och spårvagnar, den har hög kapacitet, är anpassad till funktionshindrade, miljövänlig och effektiv.

Ska Sverige var med i utvecklingen av modern, effektiv och miljövänlig transportteknik eller ska vi upplåta detta till andra?

Problemen för bilindustrin runt om i världen blir allt mer uppenbara. Ford har stora svårigheter i USA, Volvo och Saab i Sverige. Volkswagen i Tyskland har minskat från 18 till 14 miljoner sålda bilar det senaste
året. Då har vi inte ens nämnt Opels eller de franska biltillverkarnas
problem.
Samtidigt expanderar spårbilsindustrin kraftigt i hela värden. Vi vill ha
ny industri i Sverige. Vi vill ha miljövänliga, energisnåla och effektiva transporter. Detta måste vara ett givet industripolitiskt mål för staten i statsbudgeten och i den infrastrukturproposition som kommer senare i år. Vi hjälper gärna till från KOMPASS.

 
För KOMPASS

Nätverket för spårbilar
Hans Lindqvist, Christer Lindström, Magnus Hunhammar

Inga kommentarer: