måndag 24 september 2012

Miljöpartiets nya partiprogram: Vi vill ha större fokus på allt
Yvonne Ruwaidas och Anders Wallners presentation i DN i går av Mp:s nya partiprogram är "större fokus på allt". Det är vad varenda stycke avslutas med. Omställning, högt utvecklat näringsliv,välstånd, arbete ( inte 6-tim dag), samarbetsparti, skolpartiet, kulturpartiet, frihetspartiet, jobbpartiet.
5-timmars dagen är borta. Arbete prioriteras. Det är ett partiprogram bland andra. Livet utanför arbetet beskrivs med "att människor ska må bra och trivas med sina liv". Det är bra. "Makt över sin arbetstid" är också bra och gränsar till det jag tycker centern ska driva. Kravet på livsbalans att själv få bestämma arbetstiden i olika skeden i livet för ett fullvärdigt liv med fritid, familj, kultur.

Socialdemokraterna ska nu härma Alliansen i delpresentationer av sin budget, men...
Dagens affärsplan i www.dn.se är nog det tunnaste politiska dokument jag sett. Mer utbildning, vem är emot? Fler jobb i växande företag. Vem är emot? Mer forskning. Vem är emot? Rätt kompetens. Vem är emot? "Vi prioriterar jobb, kunskap och stärkt konkurrenskraft", blir sammanfattningen. Vem är emot?
Fem affärsområden. Min fråga blir Fem Hur, hur, hur, hur, hur?

För övrigt åkar jag nu in till besök på Norrtelje sjukhus med  samverkansrådet för handikapporganisationer

Inga kommentarer: