söndag 23 september 2012

Barroso, Merkel och Hollande styr EU mot EU-staten
Det är en närmast osannolik schenförändring som eurokrisen har skapat. Eller; först skapar man en  EU-kris för att reglerna kring euron inbjuder till det och inte följs av Tyskland och Frankrike. Sedan måste dessa länder lösa den kris man själv skapat och då blir det hårdare regler för hela EU med bankaunion, euroobligationer och en federation av nationalstater som går mot ett Europas Förenta Stater. Det är vad som händer nu i EU.
Det otroliga är vilka som driver på; EU-kommissionens ordförande Barroso och Tysklands och Frankrikes ledare Angela Merkal och Francois Hollande. De två första har vi förstått länge men Hollande har gjort en helomvändning och tycks stödja Merkel som redan styr EU.

Elva utrikesministrar  med Tyskland och Polen i spetsen driver på åt samma håll
med mer makt till EU-parlamentet med rätt att lägga egna lagförslag, en andra kammare med företerädare för de nationella parlamenten, majoritetsbeslut om utrikespolitiken där EU:s "utrikesminister" ska få mer makt.

Det otroliga är med vilken snabbhet denna utveckling tagit fart under sensommaren
och den totala schenförändring det innebär inför EU-parlamentsvalet i juni 2014. Det påskyndar diskussionen i England om utträde och splittar länder i EUropa stället för att hålla ihop dem. Vi behöver naturligtvis samarbeta men vi behöver inte någon EU-stat för det. Jag vill ha mer samarbete och Mindre Union, precis vad jag sagt under EU-valen tidigare.

För övrigt är jag mycket nöjd med spårbilskonferensen i Berlin och de efterföljande mötena i Stockholm och Uppsala. Jag bedömer Uppsala som 96 procent i mål för sin pilotbana.

Inga kommentarer: