måndag 17 september 2012

Det här pressmeddelandet skrev jag och skickade i går. Med upplösa euron menar jag att de länder som önskar lämna euron ska kunna göra det och få stöd av EU i den processen under en femårsperiod. Detta för att undvika att hela EU rasar ihop när Storbritannien nu allt oftare talar om en folkomröstning om att lämna EU. Ett utträde ur euron kan stärka det goda samarbetet i Europa som vi både behöver och ska stimulera. Det är så detta förslag ska ses.Pressmeddelande
Hans Lindqvist ( C )
120916

 
EUron har skapat ett delat EUropa, nord-syd, rika-fattiga, förmyndare-omyndiga, överskottsländer-underskottsländer, långivare- låntagare
Det är ingen vacker facit euron har erbjudit. Låntagarländerna har lämnat sina gamla valutor och lånat i euro, en valuta de inte kontrollerar. Räntorna ökar. EU, ECB, och Tyskland bestämmer över dem och folket får betala med sänkt lön, hög arbetslöshet, sparprogram och minskat välstånd.
De kan inte själva ta sig ur krisen med devalveringar. De tvingas ta order från EU.

Hur länge kan detta fortgå?
När sedlar trycks av ECB och lånen ökar, så ökar inflationen. Och då... Hur var det på 30-talet...?
Men nu är det Tyskland som är starkt och tar över hela EU och högste byråkraten Barroso vill ha en federation, ett EUropas Förenta Stater. Ta ett gemensamt beslut om att upplösa hela euron, med åtgärder, tidsplan och insatser för att återskapa framtidstron. En femårsplan med en sådan inriktning kan rädda det goda Europasamarbetet.


 
Hans Lindqvist
Tidigare EU-parlamentariker ( C )
Kandidat I EU-valet 2014
Mobil 070/ 5485819

Inga kommentarer: