måndag 3 september 2012

DN/Ipsos nya mätning: Ingen rolig läsning för Centerpartiet - men det kunde varit värre och nu måste slutsatser dras och den gröna identiteten återskapas
Det kunde varit värre. Det är ingen rolig rubrik heller. Det ska ju bli bättre, mycket bättre. Maud pratade om Sveriges tredje största parti. Nu är vi det 7:e största eller näst minsta. Varför hade vi 26.1 procent i valet 1973 och varför hade vi 25,1 procent i valet 1976?

Det går aldrig att återgå till dåtiden
men det går att dra slutsatser av vad som då gjorde centern stark. Landsbygd, småorter, decentralisering, fungerande lokalsamhällen, nej till kärnkraft, miljön, regionalpolitiken, hela Sverige. Kärnkraften är en trovärdighetsfråga. Säg nej till Vattenfalls ansökan om nya kärnkraftverk. Det stärker centern, det stärker framtiden och det välter inte Alliansen.

Det är bara att hänga på bilagan i DN i dag med "Energi för framtiden" och intervjun med Anna-Karin Hatt

Så satsar vi på den 6:e  spårbilskonferensen i  Berlin den 19-20 september.
Det är världens största konferens kring modern miljövänlig transportteknik, som spårbilar, Podcars, för städer och förorter, flygplatser, resecentrum, universitetsområden, matarbanor. En stark delegation från USA kommer att delta i konferensen och från Sverige och KOMPASS, Nätverket för Spårbilar,kommer många kommunföreträdare att delta. Själv håller jag ett inledningsanförande. Spårbilen kommer - för miljön, klimatet, energin och för minskad trängsel och bättre framkomlighet.

För  övrigt ska jag nu gå igenom lite budgetärenden i Värmdö för budgetmötet i dag

Inga kommentarer: