lördag 29 september 2012

Sossarnas återställare ökar förtidspensionen
En av huvudorsakerna till förändringarna i sjukförsäkringen från  Alliansregeringen var att minska den ständigt ökande förtidspensioneringen. Socialdemokraterna själva medgav att detta hade blivit följden av en sjukförsäkringperiod som aldrig tar slut. Nu går ( S ) tillbaka till det som var i sin skuggbudget. Ingen bortre gräns, taket ska höjas och ersättningen ökas till 80% under hela sjukskrivningsperioden - som alltså kan pågå hur länge som helst.
Förstår att ( S )  måste göra något med "välfärden " och inte bara kan tänka på "näringslivet". Fas 3 och sjukskrivningen har varit Alliansens svagaste kort och tacksammast att angripa, men....

Illa för Centern i DN/Ipsos  - under riksdagsspärren med 3,7 % - Åter till kärnväljarna
Jag är inte förvånad, bara förbannad, förgrymmad och förkrossad. 26.1 procent 1973 och 25,1 procent 1976 har nu blivit 3,7 procent i en opinionsmätning. Många av Centerns kärnväljare med en landsbygd med allsidiga lokalsamhällen och god service, decentralisering, en aktiv regionalpolitik och god miljö har lämnat. Kärnkraftsuppgörelsen var spiken i kistan. Att Torbjörn Fälldins, Karin Söders och Olof Johanssons centerparti kan gå med på 12 nya kärnrkaftsreaktorer...

För ensidig inriktning på näringspolitik...
och för lite på de som yrkesarbetar, på välfärd, skola, utbildning, omsorg, klimat, EU och internationellt, från dagens partiledning.
Lätt att kritisera men det måste till först för att man ska förstå hur vi ska komma tillbaka. Livsbalans i jobb och välfärd, åter till den gröna centeridentiteten, nej till mer kärnkraft och EU-stat. Ja till mer samarbete mellan länder, regioner, kommuner och partier.

Värmdöcentern vill lokalisera en Miljöhögskola till Värmdö
eller några miljöhögskolelinjer, t.ex kring vatten och vattenkvalitet med våra problem med utsläpp från fartyg och enskilda avlopp i Östersjön. Det föreslår vi i vår budget.

För övrigt skall jag nu grundligare gå igenom budgetförslagen i kf


Inga kommentarer: