fredag 14 februari 2014

Nej, vi ska inte satsa på skiffergas. Det är verkligen att gå baklänges in i framtiden med mer fossilbränslen när hela verkligheten talar för mindre.
Tycker det är tragiskt och svårt att ta till sig den satsning som nu sker i USA och på andra håll i världen på brytning av skiffergas och skifferolja. Med en borr först djupt och sedan horisontellt ner i marken kan man utvinna gas och olja som finns i sprickor i skiffer. Massor av vatten blandat med kemikalier och pumpas ner i borrhålet och spräcker upp skiffret så att olja och gas kan strömma ut.

Det blir mer utsläpp av koldioxid och metan.
Det är en storskalig och svåröverblickbar energiform Den kräver enorma mängder vatten, som sedan blir förorenat och måste tas om han så att det inte hamnar i grundvatten och dricksvatten. Vi ska fortsätta med satsning på förnybar energi och inte börja om med nya former av fossilbränslen. Säg Nej nu.

Italien behåller topplaceringen i spräckta regeringar - i dag lämnar Enrico Letta in sin avskedsansökan.
Det är väl ingen som är förvånad,men det är tragiskt och sorgligt att ingen italiensk regering tycks få den tid som behövs för att få landet på fötter. Matteo Renzi verkar vara en ny Berlusconi, karriärist, ego, makt och streber där också 80 procent av italienarna enligt mätningar ogillar honom. Den nya regeringen är liksom Lettas inte heller baserad på valresultat. Renzi vill inte ha nyval. Hur länge sitter den? Ska vi gissa, fram till hösten. Någon däremot?
För övrigt ska vi nu prata val med Värmdöcentern hela dagen och hälsa flera nya medlemmar välkomna.

Inga kommentarer: