onsdag 5 februari 2014

Svårt att veta vad Bildts besök har gett, eller kommer att ge, men det är alltid bra att ha en dialog och en personlig kontakt, också med diktatorer, och  tala om vad vi tycker.
Inget land vill bli uthängt över världen, (kanske med Nordkorea som undantag) precis som de flesta människor vill också länderna och deras ledare bli, om inte omtyckta, så respekterade och accepterade. Iran arbetar också på det, åtminstone utåt, sedan Hassan Rouhani blev president. Islossning eller inte. De fyra viktigaste frågorna som jag ser det är, dödsstraffet och det hemska antal människor som blir hängda offentligt för att de tycker annorlunda,  mänskliga rättigheter som saknas, öppenheten som inte finns och "den nukleära frågan" som Bildt kallar Irans kärnkrafts- och kärnvapen politik. Bildt ska ha beröm, inte kritik.

S, V och Mp skriver en motion i riksdagen om förbud för anonyma bidrag till politiska partier, annars får man inga statsbidrag. En finurlig väg att pressa moderaterna
Detta skriver  Peter Eriksson,MP, Björn von Sydow, S och Mia Sydow Mölleby på dn.se/debatt i dag.Och det finns en politisk majoritet i riksdagen för stopp för anonyma bidrag. Sverige har fått internationell kritik i flera år för risken för korruption. Det ska framgå vems intressen ledamöter och partier företräder, skriver motionärerna? Är det ett företags eller någon annans intressen? Det gör frågan klarare. Och hur ser det ut med Socialdemokraternas bidrag från fackföreningsrörelsen. Är allt verkligen offentligt.?

Detta har man tänkt att diskutera i riksdagen under våren och få igenom före valet
när regeringens proposition kommer upp. Och vilka står bakom den? Ska man tro artikeln var bara moderaterna med på det regeringssammanträdet i januari som tog beslutet. C , Fp och Kd bör stödja öppenheten.
För övrigt var det en bra diskussion i går på sjukvårdsgruppen om sjukvården och valet. Vi ska vara ute, på sjukhusen, vårdcentralerna, skriva insändare och understryka valfriheten, men också resurser för fler barnmorskor och sjuksköterskor. Landstinget får inte bli det glömda valet.

Inga kommentarer: