lördag 15 februari 2014

EU:s bankunion är en underlig institution som man frågar varför den ska behövas?
Euron skapar problem och då ska euroländerna lösa problemen - inte länderna som står utanför och inte medborgarna i länder som har euron - utan bankerna och i sista hand de medlemsländer som infört euron.
Det måste vara huvudinriktningen i fråga om bankunionen. Det är också vad Gunnar Hökmark (M) föredömligt föreslagit som rapportör i frågan i EU-parlamentet. Ägarna ska stå för den första smällen om en bank krisar. Staterna ska endast träda in i sista hand om det krävs för att undvika en "systemdrabbande bankkris."
EU:s toppmöte ställde sig i princip bakom detta i december
men detta har nu skapat oro i euroländerna. Beslut om avveckling föreslås nu ske centralt i EU/euro länderna. En särskild avvecklingsfond ska inrättas dit bankerna ska tvingas betala avgifter,en sorts bankskatt. Sverige står utanför bankunionen men deltar som observatör i diskussionerna.

Min fråga till mig själv och alla medborgare i EU är varför krävs en särskild bankunion över huvudtaget och varför krävs en särskild avvecklingsfond för euroländerna? Hörs det inte bara på förslagen att något har gått djupt snett...mycket djupt snett.
Det är vansinne att sända svenska grisar till Polen för gödning och slakt. Också här är det något allvarligt fel på hela EU-systemet.
650 smågrisar har sänts från en gård i Sverige till Polen. Ingen halm, boxar med hål i golvet, stor risk för smittor och risk för att dö, säger Svenska djurhälsovården AB. Grisarna sänds sedan tillbaka till Sverige och konkurrerar ut de svenska grisarna som har hårdare uppfödningskrav. Gör något Eskil. Kräv importavgifter på livsmedel som inte uppfyller svenska krav.
För övrigt har jag inte skrikit så på länge framför TV:n som i förmiddags när Kalla och Sverige vann damstafetten. Otroligt. Idrott är härligt. 

Inga kommentarer: