torsdag 20 februari 2014

Hård kritik mot kso och Koalitionen i Värmdö på kf igår.

På gårdagens kommunfullmäktige riktades hård kritik mot kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson och koalitionen för dålig kontakt med vad som händer med SLussenutbyggnaden och den insprängda bussterminalen i Katarinaberget från Värmdöcentern och socialdemokraterna. S ville ha svar på en fråga om det stämmer att det finns förslag om att Värmdö skall delbetala terminalen, men fick ett luddigt svar. Jag ville ha svar på om kommunledningen tycker att bussterminalen i Katarinaberget är en bra lösning för Värmdöborna. Det fick jag inte.Okunskapen i frågan var bedövande. 
Lång diskussion och hård kritik var det också mot kommunledningen om resultatet av ett antal medborgarundersökningar som visar att Värmdö får stor kritik från medborgarna i fråga om service, möjligheter till kontakt, långsam handläggning och inflytandet i kommunen.
Brukarundersökningen ställd till företagarna ger mycket dåliga resultat där företagen i Nacka får 56 i betyg av 100 och i Värmdö bara 32 i fråga om service,kontakt och inflytande.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om miljö-och reseförsämringar för 
Värmdöborna  med den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget


Stockholms stads förslag om en bussterminal i Katarinaberget som en del i förslaget om "Nya 
Slussen" har fått hård kritik. 

x  bussterminalen i Katarinaberget ska ta emot 30-40 000 dagliga resenärer
x 50-60 diesel-, etanol- och gasbussar, fyra meter under havsytan
x stor säkerhets- och brandrisk för chaufförer och resenärer
x en Säckläsning, där man kör in utan genomfart och ska backa ut, hög halk-, stress- och 
olycksrisk
x lång byggtid, 4-6 år
x tusentals ton sprängsten med  3-400 lastbilar per vecka med buller, partikelutsläpp, 
försämrad miljö och ökad trängsel
x beräknad kostnad 3-4 miljarder kronor
x 2-400 meter längre att gå till stadsbussar och T-bana med rulltrappor och hissar.
x 5-10 minuter längre resor, särskilt svårt för funktionshindrade, barnvagnar, packningar och 
äldre

Anser kommunstyrelsens ordförande att bussterminalen i Katarinaberget är en bra lösning för 
värmdöborna, eller ska alternativ tas fram?

Hemmesta den 15 febr 2014
Hans Lindqvist (C)
För övrigt ska jag nu gå på en skolföreställning där Emma och hennes klass i Viks skola ska vara med. Emma gillar teater.

Inga kommentarer: