tisdag 25 februari 2014

Alliansen gör rätt som satsar på paradgrenen - ansvarsfull ekonomi, med enprocentsmål och överskott "redan" 2018
Det är ekonomi, jobb och ansvar som är Alliansens paradgren. Så här låter ordlistan; skifte till ny fas, balans och överskott, skyddsvallar, krona för krona, skatt på alkohol, tobak, fordon och sänkt avdragsrätt för pensionssparande, minskade bidrag till studiemedel, stärkt konkurrens, samla i ladorna, ansvar för Sverige, ansvarsfull ekonomisk politik. Så här beskrivs oppositionen: En oenig opposition, lovar allt till alla, stora hål i sina budgetar, höjda skatter på jobb och företagande.
Det har gått förut och kan gå igen, men ta bort minskade bidrag till studiemedel och lägg till ökad skatt på miljöutsläpp.

Bra artikel, med utmärkt rubrik "EU bör sätta högre klimatmål" från Lena Ek och Anna-Karin Hatt i svd.se/brannpunkt i dag. Men Centern bör sätta ännu  högre mål.
Om någon fråga är gränsöverskridande så är det klimatet, inte bara i EU utan i hela världen. Det är också vad artikeln säger. Först hårda krav i EU sedan press på världen vid FN:s stora klimatmöte i Paris 2015. Höjda krav på minskning av utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2030, 40 inom EU och 10 till globalt och uppbackning av förslaget om 27 procent förnybart.

Oklart vad de 10 procenten handlar om och här blir det kritik. Vore bättre att ha alla 40 procent på EU. Den sista delen om "eventuella nya målsättningar för energieffektivisering", är det svagaste kortet både från EU och i C-artikeln. Här finns oerhörda möjligheter, här finns massor med jobb. Centern bör som parti sätta 40, 30 och höga krav på energieffektivisering inför EU-valet.
För övrigt ska jag nu formulera om några motioner om Slussen och medborgartjänst som jag föreslog i går på kretsmötet med Värmdöcentern och sända in till distriktet.

Inga kommentarer: