torsdag 13 februari 2014

Bra val kick-off med  Fredrick Federley  till EU-valet - Kent och Fredrick vänder sig till olika grupper och kompletterar varandra utmärkt i valet - Två mandat är fullt möjligt.
Så var det då kick-off med Fredrick Federley i går på Hotellet på Linnegatan 18 i Stockholm. En lättsam tillställning med mycket folk mest från hans egen generation, och det är ju roligt att se. Inga så många stolar att sitta på, alla går runt och där finns en bar och enkla smårätter att förtära. Enkelt men du hinner träffa och prata med mycket folk.

Hannes Hervieu  som håller i Fredricks personvalskampanj inledde och beskrev läget, syftet, upplägget och Fredrick presenterade sina tre viktigaste valfrågor - migration, integritet och djurskydd.

Den fria rörligheten är redan en stor fråga i valet och den blir ännu större nu efter Schweiz beslut häromdagen att minska invandringen till alplandet med olika kvoter för asyl och arbetskraftsinvandring. De halv-, eller helfascistiska partierna i Grekland, Nederländerna, Frankrike Storbritannien....kommer att dominera mycket i valet och den inre marknaden med den fria rörligheten blir en huvudfråga. Det blir också frågor om övervakning kontra öppenhet, integritet, insyn  och offentlighet, som EU:s ständiga tummande på vår offentlighetsprincip. Nej datalagringsdirektivet,säger Fredrick, med sex månaders övervakning av alla människor av mail, sms, mms "av säkerhetsskäl".Centern säger Nej till överakningssamhället och ja till öppenhet.

Djurskyddet är en fråga om hur vi behandlar levande varelser, som djurtransporter i EU, och det berör många människor. 

Kent vill "vända på EUropa" och driver miljö, klimat, jordbruk, regionalt och lokalt samarbete i civilsamhället som tillsammans med Kristina Yngwe väl kompletterar Fredrick.
För övrigt åker jag nu in till andra dagen med Mälardalsrådet, nu med näringslivs- och FOU utskottet. 

Inga kommentarer: