lördag 22 februari 2014

Bra uppgörelse om Ukraina med återgång till den gamla författningen, minskad makt för presidenten och kanske frisläppande av Tymosjenko - men Janukovytj måste avgå.
Ungefär så ser det ut. Bra, men J måste lämna över makten. Ingen litar på honom. Han har tappat förtroendet i landet med högt uppsatta personer som lämnat honom och hans parti. Så ser ett politiskt slut ut.
Han måste ställas inför rätta.

Nu lyssnar jag på ekot och där sägs att det går rykten att han lämnat landet.
Han är borta. Ingen vet vad han är. Ny talman och ny inrikesminister är utsedd, nyval skall hållas. Oppositionen har majoritet i parlamentet.
Janukovytj tid är över. Nu gäller det att skapa fred och dialog i landet. Ryssland och EU måste medverka till det, men se upp för ryskt maktövertagande.


Till kommunfullmäktige i Värmdö kommun

Motion om giftfri kommun

Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga
kemikalier och mixen av de ämnen vi utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl schampo som tandkräm. Kemikalier finns i nästan allt som vi kommer i kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi äter och vattnet vi dricker.

Vi måste kunna lita på att våra livsmedel är säkra, att textilier vi köper in till kommunen inte ska innehålla antimögelmedlet dimetylfumarat, att inte barnleksaker innehåller bisfenol A, att vattnet vi dricker är säkert eller att suddgummin i skolan innehåller ftalater och att vi i kommunens verksamheter inte vistas i en miljö där golvmattan innehåller gifter. Likaså att våra 
barn i våra förskolor leker i säkra lekmiljöer som inte har slipers, gamla däck eller gammal elektronik på lekplatser/lekmiljöer. 

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. 

Regeringen har även presenterat en propositionen ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”. I propositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat, de insatser som behövs för att nå etappmålen samt övriga insatser som behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
och vägen mot en Giftfri vardag.

Centerpartiet vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för oss som bor i Värmdö kommun. Vi måste på alla plan arbeta för att fasa ut giftiga ämnen i
vardagen. 

Undertecknad yrkar: 

att Värmdö kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara giftfri
att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att göra en kartläggning var i kommunens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas

att göra sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter

att ställa krav på giftfria produkter vid upphandling t.ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger

att agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss

Hans Lindqvist ( C )    
För övrigt blir det nu en promenad i Hemmestaskogen mellan tremil och herrslalom i OS i Sotji

Inga kommentarer: