onsdag 19 februari 2014

Nu är det slut med Janukovytj: Ukraina vid en vändpunkt med dödandet och 100-tals skadade. Putin riskerar tragisk avslutning på Sotji
Putin och Janukovytj får ta på sig ansvaret för dödandet i Kiev. Janukovytj mest. Han har använt sig av sina diktatoriska befogenheter enligt författningen, säger han och de har han verkligen. Nu har säkerhetsstyrkorna slagit till brutalt mot hans eget folk. Han har backat, han har förhalat, han har träffat och pratat med Putin, han har försökt införa ännu hårdare demonstrationslagar, han har visat sig som den  diktator han är. Han har misslyckats.

Nu måste Ukraina vända. EU, FN och världssamfundet måste först kräva ett omedelbart möte med Janukotytj och kräva stopp för dödandet. Går han inte med på det måste det komma sanktioner som pengastopp, handelsstopp, riktade mot Janukovytj och hans oligarker.


Inför kf i kväll - Bussterminalen i Katarinaberget
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson om miljö-och reseförsämringar för 
Värmdöborna  med den föreslagna bussterminalen i Katarinaberget

Stockholms stads förslag om en bussterminal i Katarinaberget som en del i förslaget om "Nya 
Slussen" har fått hård kritik. 

x  bussterminalen i Katarinaberget ska ta emot 30-40 000 dagliga resenärer
x 50-60 diesel-, etanol- och gasbussar, fyra meter under havsytan
x stor säkerhets- och brandrisk för chaufförer och resenärer
x en Säckläsning, där man kör in utan genomfart och ska backa ut, hög halk-, stress- och 
olycksrisk
x lång byggtid, 4-6 år
x tusentals ton sprängsten med  3-400 lastbilar per vecka med buller, partikelutsläpp, 
försämrad miljö och ökad trängsel
x beräknad kostnad 3-4 miljarder kronor
x 2-400 meter längre att gå till stadsbussar och T-bana med rulltrappor och hissar.
x 5-10 minuter längre resor, särskilt svårt för funktionshindrade, barnvagnar, packningar och 
äldre

Anser kommunstyrelsens ordförande att bussterminalen i Katarinaberget är en bra lösning för 
värmdöborna, eller ska alternativ tas fram?

Hemmesta den 15 febr 2014
Hans Lindqvist (C)Inga kommentarer: