tisdag 11 februari 2014

Sverige första nationella Expo för spårbilar invigs i dag vid Arlanda - Spårbilen kommer
Nätverket KOMPASS inbjuder i dag till offentligt öppnande av vår permanenta spårbilsutställning. Paviljongen i form av en spårbilsstation är uppställd på Nybygget - en husexpo vid avfartsvägen från E4 mot Arlanda.

Klimat, energi, miljö, transporter och uthållig stadsbyggnad
dominerar diskussionen om vårt långsiktiga ansvar för framtidens samhälle. KOMPASS företräder ett 15-tal kommuner som tagit framförstudier kring modern miljövänlig transportteknik som spårbilar. Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Vi vill visa att spårbilen är en möjlighet att minska utsläppen, öka alternativen till bilen, minska trängseln, öka framkomligheten och utveckla ny teknik för nya jobb.

Spårbilar,eller olika former av automatbanor, växer nu fram i USA, Sydkorea, Arabemiraten, Storbritannien, Indien och Mexico. Det visade inte minst den senaste internationella spårbilskonferensen i Washington i oktober. Just nu sker utvecklingen mycket med matarbanor till centralstationer, marknadsplatser, flygplatser och universitetsområden. I Masdar går en bana i stadsmiljö, i Morgantown i West Virginia finns en som förbinder campus. I London en på Heathrow och I Suncheon i Sydkorea i ett naturvårdsområde.
Paviljongen på Nybygget är en spårbilsstation med spårbil, filmrum och plats för möten och seminarier.

Jag inviger som ordförande för KOMPASS tillsammans med Bosse Andersson, kommunalråd i Sigtuna som planerar en spårbilsbana till och kring Arlanda, Ann-Christin Frickner, kommunalråd, Upplands-Väsby och Stefan Bergström, kommunalråd, Sundbyberg
För övrigt cyklar jag nu iväg till bussen och sedan till Arlanda för invigningen.


Inga kommentarer: