torsdag 11 december 2014


Arlanda kommer allt närmare en satsning på spårbilar
Några utdrag från spårbilskonferensen på Arlanda i september

Flygplatsstaden Airport City Stockholm är ett samarbetsprojekt tillsammans med Sigtuna kommun och lokala fastighetsägare för att utveckla den regionala kärnan Arlanda-Märsta. Planen är att till år 2030 öka passagerarflödet från dagens dryga 20 milj. årligen till 30 milj. och öka antalet arbetsplatser i flygplatsstaden från dagens ca. 20 till 50 tusen. Flygplatschefen B  Jaresved konstaterar att dessa ökningar omöjligt kan klaras med ökad biltrafik - det måste satsas på kollektivtrafiksystem som håller ihop delarna av flygplatsen och flygplatsstaden. Spårbilar utgör ett intressant inspel, med stor flexibilitet i anpassning och utbyggnad, säger Jaresved.
.

Lars Bryntesson, KSO (s) Sigtuna, ser ett skarp läge för spårbilar. Effektiva transportlösningar för människor och gods är en grundläggande fråga för utbyggnaden av Märsta-Arlanda området. Spårbilar är hållbara och flexibla. Framåt behövs förankring med industriella partners och SL för att skapa lämpliga affärskoncept för att implementera och driva spårbilssystem i området.

Gösta Norén, tillväxt- & utvecklingschef Upplands Väsby, redovisade slutsatser från en förstudie där spårbilar i UV ger bättre ekonomi, hållbarhet, kapacitet och ökad andel kollektivtrafikanter generellt jämfört med dagens bussar. Politiken står bakom och man vill gärna arbeta tätt med Sigtuna framåt. UV har även undersökt intresset från det lokala näringslivet att medverka för en spårbilssatsning, vilket gav positivt besked från en rad företag. En fråga var - vem skall äga och driva systemen?
 Idag domineras landsidan av flygplatsen av stora parkeringsplatser. Hur skall man omdana och expandera flygplatsstaden för att skapa attraktiva, konkurrenskraftiga, lättillgängliga och hållbara stadsmiljöer med urbana kvaliteter?
  Cecilia Lindahl, regional planerare TMR Sthlm läns landsting, gav grunderna varför länet gärna ser en utveckling av Arlanda-Märsta till en regional kärna - dess utmaningar och möjligheter.
För övrigt åker jag nu till RUFS-konferensen om läget i Stockholmsregionen där Arlanda City är en av de viktiga framtidsfrågorna.


Inga kommentarer: