tisdag 23 december 2014

Var försiktig med regeländringar för minoritetsregeringar som direkt skall ta bort inflytandet från Sd. Då går de bara fram ännu mer.
Det är ingen bra idé att göra regeländringar som direkt är avsedda att stoppa ett annat folkvalt politiskt parti. Sådan konstitutionellaregeländringar ska man göra efter noggranna utredningar och remissrundor och det får inte bli några hastverk. Om regelänringarna direkt riktas mot Sd går de bara fram ännu mer i opinionen och det finns faktiskt fog för att tala om kupper eller odemokratiska konstitutionella regeländringar av de två stora blocken mot en gemensam fiende.

Bättre då att finna andra metoder och det bör inte vara så svårt att hitta.
Låt den regel gälla som varit praxis hittills och ställ krav på Sd att ställa upp på den. Gör man inte det då har Sd tappat allt förtroende för att kunna regera Sverige och då kan andra förslag  bli aktuella.

För övrigt har vi kört i backen hela dagen Åsa, Micke, Emma, Sara, Hanna, Sonja och jag och i kväll kom Stoffe hit till Ramundberget. I morgon tar jag mig en långtur på löparskidor.


Inga kommentarer: