tisdag 2 december 2014


Här kommer en ledare till Julnumret av spårbilsnätverket KOMPASS tidning Destination.

Spårbilen kommer, "A New green transportation Deal" är på väg, sorry, på spår. Airport City på Arlanda - Spårbilen kan bli en del av lösningen.

Nu summerar vi år 2014 med Julnumret av Destination som du nu håller i handen. Har det gått framåt med utvecklingen av spårbilar och moderna automatbanor ATN?  Den otålige säger, Herre Gud vad långsamt det går, ingen spårbilsbana än, vad gjorde den förra regeringen? Vad gör den nuvarande? Hur går det i våra 12-15 KOMPASS kommuner som nyligen utökats också med Täby sedan november i år, som vi välkomnar. Om vi lyfter blicken lite har det hänt mycket. Fem nya banor har tagits i drift i världen de senaste fem åren och i Sverige ligger Arlanda City lågt framme.

För två år sedan var den årliga spårbilskonferensen i Washington, i år var konferensen på Arlanda,
där vi i KOMPASS nu också har vår spårbilspaviljong med utställningar och möten. Nu planeras nästa års konferens preliminärt i november i Silicon Valley nära San José och San Francisco. KOMPASS är med i samordningen av konferensen tillsammans med bland andra Microsoft och Google liksom flera internationella organisationer.

Spårbilar och automatbanor handlar om en ny design för en modern miljövänlig transportutveckling
- morgondagens livsstil för förflyttning om vi så vill. Spårbilen är inte antigen eller utan ett komplement till de färdsätt som redan finns. Spårbilen kommer i första hand att tillgodose lokala transportbehov på några kilometer, upp till en mil, på flygplatser, i universitetsområden, till marknadsplatser, stationer, men någon gräns för utnyttjande finns inte. I Suncheon i Sydkorea invigdes för något år sedan en spårbilsbana i en naturpark för att inte störa djur och växtlighet.

Låt mig ge några reflektioner för framtiden.
Miljö, energi, klimat, trängsel, ekonomi öppnar upp för nya färdmedel. Urbaniseringen i världen, bra eller dålig är en verklighet. Markutnyttjandet måste bli effektivare. Vi kan inte fortsätta fylla områdena runt flygplatser, pendeltågs- och T-banestationer med jättestora parkeringsplatser. Nya järnvägar och snabbtåg behöver snabba transporter till och från. Nya T-banelinjer i Barkarby och Nacka behöver snabba, enkla och miljövänliga dygnetrunttransporter från bostadsområdena till stationerna.
När den första pilotbanan blir verklighet
släpper fördämningarna och försiktigheten och spårbilen kommer också i Sverige.Inga kommentarer: