fredag 19 december 2014

Nej, Hägglund, tillfälliga uppehållstillstånd skapar stor osäkerhet och försvårar integrationen.
Sänkt ersättning är heller inget bra förslag. Hela utgångspunkten att tala om kostnader leder fel. 
Stor debatt naturligtvis när KD:ledaren Göran Hägglunds förslag om minskade kostnader  för flyktingpolitiken kom upp till ytan.Först tycker jag det är fel att tala om minskade kostnader. Hela debatten mot Sd har ju handlat om att det är kostnader i dag som ger Sverige skatteintäkter i morgon när flyktingar och invandrare etablerat sig och fått jobb. Då blir det fel att tala om kostnader.

Vad får sänkt etableringsersättning med 25 kronor för effekt på att nu måste jag verkligen söka ett jobb... som inte finns.
Hur mycket mer aktiv att söka jobb blir jag om ersättningen sänks från 300 kronor per dag till 275? Påverkas verkligen de som finns här i dag av detta och ökar sina ansträngningar för att söka jobb? De flyktingar som kommer hit i framtiden har ju aldrig haft något annat alternativ så de har ju ingen sänkning att förhålla sig till.

Mest motbjudande är dock förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd i stället för permanenta.
Det skapar bara stor osäkerhet under de tre år de gäller. Ska familjer gå omkring och under så lång tid inte veta vad som händer med dem när tiden har gått ut. Det kan också skapa svarta marknader där flyktingar får betala pengar för att få ett jobb som kan ge permanent uppehållstillstånd - uppehållssmugglare.

Centern förslag är tydligast och mänskligast, vi ska ha ett öppet flyktingmottagande och inte mer restriktivitet.
Det är jobb, bostad och samhörighet i samhället det handlar om och det var vad Annie Lööf också sa i sitt Jultal.
För övrigt åker jag snart i till landstingets avslutande eftervalsseminarium med Julfest på i Graverska huset. Alltid lika roligt.

Inga kommentarer: