måndag 8 december 2014

Reinfeldt öser på i migrationsdebatten med "Det finns plats för många fler invandrare" i de nordiska länderna. 
Han ställer frågan till sig själv och omgivningen "Är Sverige fullt? Är Norden fylld? Är vi för många?". Nej Sverige är inte fullt, inte Norden heller och vi är inte för många. Det ryms många till. Gör en jämförelse med Nederländerna i fråga om befolkningstäthet. Jag har inte siffrorna i huvet men det är väl 3-4 gånger så många, eller ännu fler per kvadratkilometer där som i Sverige. Nu är det inget självändamål att  bli så många som möjligt heller, men sett i ett europeiskt perspektiv har Sverige gott om plats.

En hög migration kräver en bra integration och det är väl här vi måste bli bättre.
Anledningen till att ett parti som Sd växer är att vi inte varit så bra på integrationen, att ta hand om de som kommer hit med bostad, jobb, tillstånd, med det sociala livet från en krigsskådeplats bakom sig, och andra fruktansvärda upplevelser. Om det kommer hundratals nya personer, invandrare eller inte, till ett litet samhälle,utan jobb, bostad och kanske mat för dagen, så reagerar naturligtvis folk runt omkring. Det är inte mot invandringen som sådan utan mot anhopningen av många nya människor på samma ställe med stora problem. Där vi helt enkelt måste bli bättre, för att undvika att partier som Sd växer.

Reinfeldt säger att samtidigt som vi fått ett parti som Sd så har folkets acceptans att vi ska vara ett öppet samhälle "snarare vuxit".
Det vet nog ingen riktigt, inte han heller. Men vi ska på alla sätt slå vakt om Sverige som ett öppet land, för medmänsklighet och humanitet, Om vi blir bättre på integrationen, att ta hand om de som kommer blir förutsättningarna för att bevara och stärka det öppna samhället större.
För övrigt åker jag nu in till möte med landstingets Samverkansråd för funktionshindrade. Där behövs också öppenhet, förståelse och insatser av olika slag,inte minst att finna lämpliga arbeten. 

Inga kommentarer: