söndag 4 februari 2018

En liten kort sammanfattning av Centern och kommundagarna på Arlanda. Positivt och engagerande med 7-800 deltagare.
Det var som det brukar - en fullsatt konferens lokal på Clarion hotell på Arlanda med många engagerade kommun- och landstingsföreträdare, liksom partistyrelse och kommunala sektionens ledamöter.

Dagarna börjar numera redan dagen före... med för mig möte med det nya seniornätverket som Kent Ivarsson föredömligt startat upp tillsammans med  Solveig Zander och personer på riksorganisationen.

Det är faktiskt lite förvånande att vi inte har haft något seniornätverk tidigare.
Vi har ungdomsförbund och Centerkvinnor, jättebra och nödvändigt för en bred folkrörelse, men nu har vi också ett seniornätverk vilket är oerhört viktigt där en tredjedel av väljarna är över 65 år. Pensionsfrågor, sjukvårds- och andra  "äldrefrågor" har stor betydelse för många, inte bara de äldre själva utan också familjer, barn och hela vår omgivning.

Annie höll ett engagerande anförande och det märks att hon är uppskattad av både centerdeltagarna och närvarande journalister.
Nytt ledarskap för Sverige är temat på dagarna och Centern ser människorna, vilka de än är som kommunala sektionens ordförande Marie-Louise Wernersson sa i sin öppning av konferensen. Centern är möjligheternas parti för ett öppnare, tryggare och starkare Sverige fortsatte Annie, ett parti med tillit till varandra.

Den samhörighet, den gemenskap och de förhoppningar vi har kommer att vara starka kort i valrörelsen. Seminarierna var mycket både intressanta, informativa och lärorika, inte minst seminarierna om nära vård och valvinst 2018 som jag deltog i. Nu är det arbete inriktat på framåt och uppåt som gäller.


Inga kommentarer: