fredag 20 mars 2009

Avvakta med nya finanspaket - men stöd kommunerna
Sverige och regeringen ligger helt rätt i sin syn på återhållsamhet med nya stimulanspaket innan man sett hur de stora insatser som redan satts in har verkat. Så ser bilden ut i EU också efter gårdagens toppmöte om finanskrisen och ekonomin. Nya insatser som skapar budgetunderskott och ökade skatter och räntor kan öka arbetslösheten och förvärra krisen.
Tycker dock att regerignen skall komma med ett välavvägt stimulanspaket till kommuner och landsting. Det kan direkt hindra ökad arbetslöshet och är också politiskt rätt.

Bra spårbilskonferens i Haninge
Kommer precis hem från en bra spårbilskonferens i Haninge som Raymond Svensson har arbetat för och som Haninges utvecklingsdirektör Martin Ragnar mycket förtjänstfullt höll i.
Jag informerade om KOMPASS och Magnus Hunhammar talade om internationella och nationella planer på spårbilar. Ingmar Andréasson, en mycket kunnig professor på KTH beskrev var spårbilen bäst behövs, som matartrafik till pendeltågsstationer, t.ex i Haninge, flygplatser, marknadsplaser, universitet och som infartspendel från förorter till centrum. SIKA med Joanna Dickinsson och Patrik Wirsenius avslutade dagen med sina visioner om en spårbilsring runt Stockholm och spårbilar i Södertälje.
Spårbilen kommer och nu handlar det om att få fram den första pilotbanan. Det vet regeringen också...

Inga kommentarer: