onsdag 11 mars 2009

Regeringens klimatproposition fortfarande bra..
men visst det går alltid att säga som miljöpartiet gör "För lite och för sent". Nu lade Maria Weterstrand till ett "ynkligt" också vilket närmast är ynkligt. Huvuddragen i förslaget är bra säger Svenska Natursksyddsföreningen. Det kunde lags in tidigare. ja, men det är också fråga om att människor som påverkas, som t.ex jordbruks- och skogsföretagen ska få tid att anpassa sig till förslagen. Vad har mp för pengar som vi andra inte har? Skrotbilspremier kunde kan dock lagt in. Men det kommer mera... en hel budget.

Sämre då med Anders Borgs nej till sänkt moms
När nu finansministrarna på EU-nivå tycks överens om att sänka momsen till lägre än 15 procent på arbetsintensiva tjänster som frisör, restaurang, catering så säger finansminister Anders Borg Nej, nej med stora bokstäver.Varför det? Det skulle ge många nya jobb i de riktigt små företagen, precis som jag motionerat om till centerns partistämma i maj och som Värmdös cateringkung Mats Eriksson föreslagit i flera år. Dumt.

Men spårbilarna kommer allt närmare
Känner i ryggmärgen efter samtalen på centerns kommundagar i Visby med infrastrukturminister Åsa Torstensson, miljöminister Andreas Carlgren och partiledaren Maud Olofsson att det håller på att hända ngt på området modern miljöväjlig transportteknik, som spårbilar. KOMPASS kontakter med Banverket har blivit allt tätare och signalerna från närstående regeringen allt positivare. Jag och de 15-20 kommuner i Sverige som nu diskuterar frågan väntar.

Inga kommentarer: