fredag 27 mars 2009

Försiktigt positiv till avreglering av SJ monopol
Ett intressant men lite vågat förslag från regeringen och Åsa Torsensson om avreglering av persontrafiken och borttagande av SJ:s monopol. SL har ju för länge sedan upphandlat persintrafiken i Stockholmsregionen och det går nu bätttre och bättre med allt fler nöjda resenärer. Regeringen bör ta del avden process vi genomfört i Stockholms läns landsting. Det är inga enkla åtgärder.SJ-ordföranden Ulf Adelsson och facket pekar på några problemt.ex att operatörernas tidtabeller är samordnade och att vi inte tappar kontroll över våra gemensamma investeringar. Införandeprocessen är därför helt avgörande. Hellre bra än snabbt i detta fall, men att testa med avregleringar i mindre skala under sommaren verkar vara ett bra sätt att stegvis öka konkurrensen.
Jag hoppas att regeringens tydliga satsning på kollektivtrafik skall avsätta sig också i att ställa sig positiv till modern miljövänlig transportteknik som spårbilar. Ett utmärkt komplement till tåg som skulle öka kollektivtrafikresandet, spara energi och minska påverkan på miljön och klimatet. Men jagär inte orolig. Mina känselspröt säger mig att det kommer....

Vad tycker du om kärnkraften?
Har fått några frågor om detta vid sidan av bloggen men från läsare av den. Nej, jag har inte ändrat uppfattning om kärnkraften. Den skall avvecklas. Men jag har försäkt se det positiva i regeringens storsatsning på alternativen som jag hoppas gör kärnkraftgen onödig, olönsam och obehövlig. Då kan de reaktorer vi har i dag rent av kan avvecklas så som tänkt när de tjänat ut. Både regering och opposition bör här noga lyssna på opinionen som tydligt sätter förnybara alternativ före kärnkraft. Då blir det ingen kärnkraft. Kärnkraften har ingen framtid och viskall göra allt vi kan för att satsnigar på förnybara och långsiktigt hållbara energikällor skall göra den onödig.

1 kommentar:

Jakob Fritzell sa...

När en del funderar på avregleringen av persontrafiken på järnvägen är det väldigt lätt att få bilden av hur Arlas mjölk kompletteras av Milkos på mejerihyllan i affären runt hörnet. Riktigt så enkelt är det förstås inte.
Redan idag finns ett flertal operatörer representerade på spåren och det monopol som det hela tiden talas om är starkt begränsat till vissa sträckor. På dessa sträckor konkurrerar SJ dessutom redan med godstrafiken. Således kan man redan idag hitta Milko på utvalda hyllor - och dessutom helt andra varor inklämda mitt bland mjölkförpackningarna.

Fördelning av kapacitet på järnvägen sker årsvis (samordnat med övriga Europa) i en process som sträcker sig från april till oktober för att sedan börja gälla i december (den strategiska planeringen är givetvis mycket längre både för Banverket och järnvägsföretagen).
Där utöver tilldelas restkapacitet efter tillgång och önskemål. Att därför tro att det lite lätt går att testa en avreglering med att möjliggöra för fler företag att ansöka om tidtabeller under veckosluten i sommar är inte bara naivt - det är att blunda för verkligheten.

Man lurar svenska svenska folket att tro att den här avregleringen kommer att sätta resenären i centrum och hävdar att flyget är modellen.
I så fall får vi väl företag som säljer resor mellan Stockholm och Göteborg som i verkligheten visar sig gå från Flemmingsberg till Mölnlycke. Visst blir den resan lite billigare - men du får fixa transfern själv...