måndag 30 mars 2009

frihet åt Dawit Issak
Det är ett nederlag för världssamfundet att inte Dawit Isaak frigivits. Han fängslades 2001 och har i dag suttit 2745 dagar i fängelse. Press- och yttrandefrihet saknas i Eritrea och världen verkar inte ha tillräckliga muskler eller verktyg att få honom fri. Sverige måste försöka alla vägar genom FN genom EU. Om inte Dawit Isaak frigivits innan Sveriges ordförandeskap i EU måste Reinfeldt använda sin och hela EU:s auktoritet för att få honom fri. Hans sak måste bli en politisk fråga om mänskliga rättigheter, precis vad det handlar om.
Går inte detta så får EU driva frågan vidare i FN och sätta press på diktaturen. Världssamfundet kan inte bara reagera utan måste agera.

Marknadsplats Värmdö
För några veckor sedan talade jag, som ansvarig politiker i Värmdö för företagar- och näringslivsfrågor, om vikten av lokala möte med företagarna i Värmdö, inte minst småföretagen och enmansföretagarna. På mötet deltog Sofia Cerne som driver företaget Kerasos. Direkt på mötet föreslog hon att hon skulle kalla till ett första möte om idén. Det har hon nu gjort på Galleri Tillfället i Mölnvik och drygt 30-talet företagare infann sig för att informera, byta åsikter och göra affärer. Fantastiskt roligt och vi beslöt i dag att det skall bli en fortsättning. Extra roligt att kommunens näringslivsråd fick träffa företagarna eftersom vi förlagt vårt möte till samma lokal. Inte minst roligt att det var många kvinnor.

Inga kommentarer: