tisdag 3 mars 2009

Kollapsar EU:s inre marknad?
Nej, det hoppas jag inte alls, så EU-kritiker jag är. Tvärtom, den indre marknaden är den naturliga kärnan i EU-samarbetet. Det är den som skall vara vass. Vi ser nu att i euroländer som Grekland, Italien och Irland försämras ekonomin snabbt. De har inten egen valuta och kan inte kostnadsanpassa ekonomin. Inget annat återstår då än att låta folket betala genom lönesänkningar, pernsionsskater och nedskärningar i offentlig sektor. Samma läte har vi i Lettland, Litauen och Ungern som också har sina valu´tor bundna till euron. Storbritannien och Sverige har klarat den ekonomiska krisen bättre genom att bördorna födelats jämnare och exportten klarat sig hyggligt.
Men allvarligare än euron är den franske presidenten Sarkozys försök att spränga den inre marknaden med egna regler om stöd av den franska fordonsindustrin. Stor och stark - Frankrike. Liten och svag -Tjeckien. Men det är inte helt sant. Starkt gjort av EU:s ordförande Mirek Topolanek från ett litet land att kalla till ett krismöte, även om inga beslut fattades.
Stoppa den nationella protektionismen. Den förlorar alla på oavsett EU eller inte.

För övrigt har jag fått en fråga att ställa upp på Libertas lista för EU-parlamentsvalet. Men jag har givit samma svar som till Junilistan. Märkligt att man är så populär i andra partier men inte i sitt eget ... åtminstone inte av partiledning och valberedning...

Men sänkta löner också i Sverige
Ja, det var en ordentlig fackligt-politisk överraskning av IF Metalls ordförande Stefan Löfvén.
Också han skall ha en stjärna i himlen som vågar ta ett sådant beslut med kritik från de egna.
"Vi tar ansvar för krisen", säger Stgefan Löfvén. "Det otänkbara har skett", säger DN. Men starkt är det. Och det stärker Reinfelt och Alliansen och försvagar ytterligare Mona Sahlin.
Undrar om hon var informerad? Gruvfacket hade "ingen d-a aning" i alla fall. Vad säger Sahlins "regeringskamrater", Lars Ohly t.ex?
Naturligtvis klokt av regeringen att hålla tyst. Uppgörelsen talar för sig själv.

Inga kommentarer: