måndag 9 mars 2009

Regeringen gör rätt om biståndet
Det är ett provokativt och politiskt modigt förslag regeringen presenterar om omprövning av biståndet. Om regeringen inte får acceptabla besked om hur biståndet används eller redovisas är det deras skyldighet att reagera och ompröva bidrag och engagemang. Allt annat vore oansvarigt.
Det behöver inte betyda att biståndet minskar från dagens 34 mrdr. En del av pengarna som vi inte vet vilket resultat de ger kan satsas på andra projekt i stället. Självklart vill man ha ett inflytande på de satsningar som görs. Regeringen och min gamla kollega i EU-parlamentet Gunilla Carlsson skall ha en stjärna för att man vill prioritera mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet.

För övrigt har vi i dag firat av Renee Winborg, handläggare på överförmynderiet som fyllde 50 år. En mycket duktig tjej som kan det mesta om ett mycket svårt och känsligt område.
Det blev mycket tårtor, sång och hurrarop. Och det är hon värd.

Inga kommentarer: