söndag 29 mars 2009

Utvidgning ja - Lissabonfördrag nej
Det är inte bara på Irland utan också i Tyskland, Österrike och i EU:s ordförandeland Tjeckien som Lissabonfördraget skapar peoblem. Enkelt uttryckt. Fördraget ökar kraftigt makten till alla EU:s institutioner, EU-kommissionen, EUropeiska rådet, med en vald president och utrikesminister, EU-domstolen och EU-parlamentet. Jag tror inte att så många har tagit sig tid att läsa fördraget, men gör man det så kommer man att upptäcka samma sak som jag. En kraftig försskjutning av makten från medlemsländerna till EU:s institutioner. Det är kontraproduktivt och skapar mer motsättningar än det löser problem.
Under min tid i EU-parlamentet var jag motståndare till turkiskt medlemsskap i EU och mycket tveksam till medlemskap från länder och regioner som befann sig i krig på Balkan. Tro det eller ej men jag har ändrat uppfattning för ganska länge sedan. I dag kan ett land som Turkiet bli en brygga mellan Europa och muslimska länder. Det är något mycket positivt. Det kommer också att ställa större krav på Turkiet i sin realtioner till kurder och andra minoriteter.
Utvidgning med nya medlemsländer försvårar också bildandet av en superstat. Lisabonförderaget behövs inte alls för att ta emot nya medlemmar. Det går alldeles utmärkt med nuvarande fördrag.

Heja Ankersjö
Heja Per Ankersjö som i dagens DN talar om att han vill utreda spårbilar som sammanbinder universitetsområdet och studentbostäder med det blivande campuset vid Albano och Tekniska högskolan. Det är precis på sådana områden som spårbilar lämpar sig bäst. Vem kommer först
Värmdö eller Stockholm? Eller Södertälje, Åre, Uddevalla, Uppsala, Sigtuna...KOMPASS har i dag kontakt med drygt 20-talet kommuner som prövar att satsa på spårbilar. Välkommen Stockholm.

För övrigt skall jag och Sonja nu gå hem till Sussilull och Sussilo - Sara och Hanna - som nu ökat från strax under två till 2,5 och 2,6 kilo på fem veckor. Vi har också med oss några små presenter från Loffe i Lofsdalen...

Inga kommentarer: