lördag 7 mars 2009

Elöverskott kan förhindra nya kärnkraft..
Ett stort elöverskott väntar Sverige 2020. Detta enligt en ny prognos från energimyndigheten. Då är ändå inte regeringens nya satsningar på vindkraft och annan förnyelsebar energi medräknat Elproduktionen kommer att öka från 145 Twh till 175 år 2030. Det kommer att skapa ett elöverskott på 25 Twh och det kan naturligtvis göra det svårt för de som vill byga nya kärnkraftverk. Är det då framtidens elöverskott som skall förhindra byggande av nya kärnkraftverk? Låter lite osäkert. Men en kraftig satsning på förnybart kan vara väten bort från kränkraft. Det säger också Ola Alterå, statssekreterare med ansvar för energin i DN i dag även om det sker i försiktigare ordalag.

men Texas satsar kraftfullt..
på nya kärnkraftverk sägs i samma tidnings ledare. Och det är klart att om et blir nya beslut om kärnkraft så satsas resurserna där och det kan tidigarelägga nya reaktorer. Det handlar alltså om vad som kommer först. Sätt i gång med storsatsningen på det förnybara.

Inga kommentarer: