måndag 2 mars 2009

Nej till diskriminering av äldre
Det är ju kul att Jan Björklund också träffar rätt ibland. Nu har han gjort det fast inte ensam utan tillsammans med Nyamko Sabuni, Tobias Krantz och Barbro Westerholm. Inte minst Barbro tror jag är den som tänkt för folkpartiet. Bra är det men bedrövligt att det skall behöva sägas överhuvudtaget. Vi ska inte ha ngn diskriminering alls. Av ingen, inga, någon. Men vårt strikt indelade samhälle med förskola, skola, arbetsför ålder och pensionär sätter stämplar som diskriminerar bara genom rubriken.
Låt folk jobba så länge dom vill. Stimulera både gamla och unga i samhällsarbetet och det politiska arbetet. Gör inte som centerns nomineringskommitté; plocka bort alla över 65 år i EU-valet.

En mycket bra havspolitisk proposition...med ett undant
Det är roligt att läsa. En mycket tydlig, konkret och framåtsyftande havspolitisk proposition från regeringen. Statliga bidrag på 100-200 mkr för lokala vattenvårdsprojekt för att minska utsläpp av kväve och fosfor. Vi ska definitivt söka i Värmdö med alla våra 17.000 enskilda avlopp. Stopp för utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Otroligt att vi inte kommit tidigare. Nu bygags tömningsanläggningar och toaletter i gästhamnarna. Båtbottentvättar och en mellanstatlig fond för gränsöverskridande projekt i Östersjön. Lysande.. men jag håller helt med Miljöorganisationerna. Varför inte satsa på det som skulle givit mest utdelning - en Havsmyndighet med muskler? Saknar regeringen omvärdsanalytiker? Det hade räckt med att fråga några vanliga medlemmar i centern...

Inga kommentarer: