tisdag 17 mars 2009

Ekobanken och JAK medlemsbank -lyfts av finanskrisen
Det är väl inget omedelbart hot mot storbankerna med Ekobankens 3200 kunder men det enorma intresset de senaste månaderna visar misstroendet mot den etablerade bankvärlden.
Det är lite mer än bara ett banklån. Det är kunderna som är ägare. Ekobanken lånar inte upp några pengar själv utan kundernas inlåning finansierar utlåningen. Man blir inte beroende av ngn utifrån, inga aktieägare, ingen storbank, ingen riksbank. Det är också ett mervärde att det banken lånar ut till skall ha ett socialt, ekologiskt eller kulturellt intresse. Det kommer att växa.
JAK medlemsbank är en annan bank med alternativ inriktning. Banken har ingen ränta. En fast avgift för lån och ingen avkastning på insatta pengar. JAK kommer också att växa. Rakt och enkelt.

Intressant Värmdöseminarium om självbyggeri
Också detta är ngt i kanten av det etablerade och konventionella. Att bygga sitt hus själv som småa under 40-50-talen är också ngt som växer. Reidar Persson berättade om detta sociala bostadstänkande som finns i Norge, Tyskland och Storbritannien och som vi nu funderar på att starta i Värmdö. Dtefan Dozzi, Socialnämndens ordförande och Carin Flemström socialchef är de som skall honoreras för idén.
Det kan vara byggande för och av hemlösa, flyktingar, vårdbehövande eller ett alternativ för den enskilde som vill bygga sin bostad själv. Ett samarbete mellan socialnämnd, bygg- och samhällstekniska. Och varför inte ett samarbete mellan flera kommuner? Sätt i gång. Gräv där du står.

Inga kommentarer: