måndag 1 oktober 2012

S höjer a-kassan - naturligt, men både bra och dåligt
Det är naturligt för s att höja a-kassan. Fas 3, sjukförsäkringen och a-kassan har Alliansregeringen fått kraftig kritik för från s och nu kommer svaren. Man har tydligen bedömt att risken för kritik för återfall i bidrag är mindre än att återställa tilltron till partiet. Just i a-kassefrågan är jag kluven. Att ha stora skillnader mellan a-kassa och arbete i inkomster kan säkert driva på för att söka jobb, men i grunden tror jag att alla människor vill jobba och att bidragsdiskussionen är överdriven. Det handlar om trygghet.

Det bästa vore om vi hade system där a-kassa inte behövde utnyttjas
mer än tillfällligt och att det snabbt gick att få andra jobb. Det danska flexicurity har fördelar, dvs lättare att avskeda men också lättare att anställa. Det ökar rörligheten i ett modernt samhälle.

Vågkraften kommer: Världens största vågkraftspark byggs utan för Lysekil
Det är roligt och det är framåt för Sverige. 42 vågkraftsaggregat ska installeras och forskarna menar att vågkraften kan stå för tio procent av elenergin i världen...Då får inte centerns energipolitiska talesman Roger Tiefensee låta så kritisk mot Mp:s ide om att ge skattelättnader för små vågkraftsaktörer. Säg vad centern vill göra i stället, www.dn.se.

För övrigt tycker vi i Värmdöcentern att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att återkomma  med förslag att erbjuda näringsriktig, ekologisk och närproducerad mat i skola och omsorg

Inga kommentarer: