lördag 6 juli 2013

Björklund satsar

Ett klimat för konflikter - hette temat på morgonens seminarium med Lena Ek
Det handlar om klimateffekter på naturen; haven värms upp, försurningen ökar översvämningar, jordbruk och livsmedel påverkas, torka följer. Så beskrev Lena Ek kortfattat läget.
Ja, livsmedelsbetingelserna förändras när uppvärmningen ökar konfliktriskerna, säger Carl Haglund Finlands försvarsminister. Världen har inget svar på hur konflikterna kring klimatet ska lösas. Vem har ansvaret för klimatförändringar som påverkar livet, som torka, översvämningar?
Vi måste stärka den lokala klimatpolitiska beredskapen.

Jan Björklund - de som invandrar skapar nya jobb - LO har fel
De som invandrar skapar nya jobb. LO har fel, skriver Hans Lindqvist. "LO ska inte bli någon ny gränspolis. de som invandrar skapar nya jobb, Det är inte ledighet som byggt vårt välstånd- det är arbete. " De rödgröna vill att de framgångsrika ska lämna Sverige. Vi vill att de fattiga ska bli rika".
De är skillnaden mellan alternativen.

För övrigt har jag just kommit hem från en ny trevlig kväll.


                    ¨¨                                                                                 b ¨ååååååååååååååååååååååöäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääööööööööööööööööööööööööööööööööööö................................------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

Inga kommentarer: