onsdag 10 juli 2013

Ska frihandelsavtalet EU-USA "lösa" finanskrisen?

Nej, eurokriseen är inte löst - ska frihandelsavtalet med USA bli lösningen...?
Nej det tror jag inte heller men jag tror att det finns många, särskilt EU-kommissionen, som tror att det blir så. Det är bara att läsa de fantasisiffror som kommissionen presenterat om exportökningar på 20 procent för att förstå det. 

Kanske är det inte lösningen på EUrokrisen utan mer en politisk medialösning där eurokrisen ska dränkas med ett positivt budskap som frihandel med USA.
Handel är någoting positivt. Fri handel ännu bättre. Den gemensamma marknaden i EU har betytt mycket för EUropas och Sveriges tillväxt och utveckling. Ett frihandelsavtal med EU och USA kan göra detsamma. Men, men, det får aldrig gå ut över säkerhet kring livsmedel och andra produkter, miljö, energi, klimat. USA är en stat. EU är inte det. Varje medlemsstat EU måste därför ha vetorätt över avtalet och de produkter och varor det handlar om.

Det första som ska göras är att sätta upp principerna för detta arbete mellan EU-länderna och USA. Det får inte gå för fort bara för att byta debattämne från EUrokris till frihandelsavtal.
Här måste Sverige vara mycket aktivt från början.

För övrigt kommer bror Håkan och Eva ner till Schabraket på några dagars besök på Bohus-Malmön. Det ska bli roligt. 

Inga kommentarer: